KONTAKT

VEDENIE:

Predseda občianskeho združenia:
Samuel Parlagi
samuel.parlagi@21games.sk
0940 700 910

Podpresedníčka občianskeho združenia :
Patrícia Linková
0940 763 999,

Zástupca predsedu:
Richard Košík
richard.kosik@21games.sk
0915 497 858