Tripple Hill

Založil v januári 2015 v Košiciach traja priatelia Peter Adamondy, ktorý predtým vytvoril finančný softvér pre veľké investičné banky, Martin Benetin, ktorý implementoval avionické testovacie systémy pre lietadlá, a Marian Gressak, ktorý bol grafickým dizajnérom v marketingovej spoločnosti. Toto všetko sme opustili, aby sme splnili sen našej vlastnej spoločnosti zaoberajúcej sa vývojom hier.