PRAVIDLÁ – Fadee CS:GO tournament

25 júna, 2020 0 Od Tím 21Games

Formát turnaja a základné informácie v skratke:

Hrá sa BO1 s banmi. Pavúk, VAC, posielame IPčky

Finále BO3.

Komunikácia adminov s kapitánmi tímov cez discord: https://discord.gg/uUpsyw

Stream bude: https://www.twitch.tv/21games_official + na Facebooku: https://www.facebook.com/21gamessk/

Pravidlá

1.            Povinnosti hráčov a obmedzenia

 • Hráči CS:GO turnaja sú už registrovaní. Každý hráč potrebuje svoj počítač s daným príslušenstvom a dostatočným internetovým pripojením.
 • Pri poruche alebo inom probléme (za ktorý nezodpovedá organizátor) má každý tým 15 minút na vyriešenie problému.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na vylúčenie tímu z turnaja (pri najvyššej nutnosti).
 • Neetické, hrubé, agresívne alebo inak obťažujúce správanie je zakázané a nebude tolerované.
 • Použitie programov tretích strán , ktoré ovplyvňujú priebeh alebo výsledok zápasu je zakázané a pri odhalení si organizátor vyhradzuje právo na zakázanie vstupu pre nasledujúce podujatia.
 • Oficiálne súpisky tímov uvedieme vopred.
 • Náhradníci ú povolení, ale len v prípade, že sa o nich dozvieme v dohľadnej dobe minimálne do 26.6.2020, 23.59 na discorde turnaja v sekcii náhradníci.
 • Kapitán tímu má povinnosť nahrať konečný screenshot zo zápasu.
 • Hráč je povinný rešpektovať rozhodnutie admina, hoci sa hráčom môže zdať akokoľvek nezmyselné. Hráč sa potom môže odvolať k hlavnému adminovi. Porušenie tohto pravidla môže viesť k vylúčeniu zo súťaže.

2.            Systém hry

 • Hrať sa bude systémom 5v5, single elimination , BO1, pričom tímy budú v pavúkovi, následne sa bude pokračovať  finále BO3.
 • Každý tím bude pozostávať zo 4 hráčov a 1 kapitána. Kapitán je povinný dohliadať na športové správanie svojho tímu, v prípade nešportového správania bude nasledovať upozornenie, pri opätovnej situácii trest.
 • Kapitán je povinný stretnúť sa s kapitánom druhého tímu a spoločne vybrať mapu.
 • Mapy sa budú vyberať metódou škrtania, škrtať sa bude zo siedmych máp, výber máp bude nasledovný:

•             de_nuke

•             de_inferno

•             de_train

•             de_overpass

•             de_mirage

•             de_cache

•             de_dust2

 • Výsledky, teda screenshot z hry, zabezpečuje kapitán výherného tímu okamžite po skončení zápasu. Poprípade kontaktuje organizátora turnaja.

3.            Demá a screenshoty

 • Každý hráč je povinný nahrávať takzvané „in-eye“ demo (do konzoly v hre napísať: record “nazov_dema”).
 • Súper si smie vyžiadať demo maximálne od troch hráčov súperovho tímu a tí ich musia poskytnúť 10 min. po odohraní zápasu.
 • Kapitán každého tímu v priebehu zápasu urobí screenshoty výsledku oboch strán + status screenshot (napísaním príkazu “status” do konzoly v hre).
 • Screenshoty po ukončení hry poslať na discord v sekcii výsledky.

4.            Zákazy

 • Je zakázané akékoľvek používanie externého programu, ktorý mení vlastnosti hry, a/alebo zvýhodňuje hráčov oproti ostatným. To zahŕňa aj úpravu v ovládačoch grafickej karty.
 • Zákaz hrania externých hráčov v tíme, v ktorom nie sú zapísaní.
 • Je zakázané používať vlastné modely hráčov / zbraní (skinchanger apod.).
 • V „knife round“ môže hráč používať iba nôž.
 • Je zakázané takzvané „wall-bugovanie“.
 • Je zakázané využívanie bugov a chýb máp, kde sa hráč nedostane legálnou cestou (napríklad vysadením od spoluhráča).
 • Zdieľať alebo streamovať akékoľvek informácie z turnaja jedine po diskusii s organizátorom podujatia.

5.            Časový harmonogram

9.00 –  1.kolo pavúka BO1 – 8 tímov. 4 Tímy postupujú

10.10 – 2.kolo pavúka BO1 – 8 tímov. 4 Tímy postupujú

11.20 – 3.kolo: pokračovanie pavúka. Ostanú 4 tímy

Pauza na obed

13.00 – Semifinále (2-2)

14.10 – Finále BO3

Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá turnaja zmeniť alebo doplniť pred začiatkom samotného turnaja.

Počas turnaja je organizátor oprávnený meniť pravidlá len v nevyhnutnej miere a to tak, aby bol neustále zachovávaný duch fair play a plynulosť priebehu celej súťaže.

Neznalosť pravidiel nie je ospravedlniteľná.

Rozpis hráčov a zápasov uverejníme už čoskoro.

Pravidlá inšpirované Playzone a Lancraft.